1. Цените на стоките са в български лева (BGN) и евро (EUR). Цените посочени в  Евро (EURO) са за клиенти от други страни. Обменният курс на различните валути се определя от фиксинга на БНБ (Българска Народна Банка) за деня. Обявената цена за всяка една грамофонна плоча важи за съответното количество и НЕ ВКЛЮЧВА разходите за доставка. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме при проблем с наличността на грамофонната плоча и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.
 2. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на грамофонните плочи при доставката. Веднага след предаване на грамофонните плочи на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  3. Веднага след доставката, грамофонните плочи следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на грамофнните плочи, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  4. При предаване на грамофонните плочи потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите ги документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема грамофонните плочи на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  При отказ за получаване на грамофонните плочи, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на грамофонните плочи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на грамофонните плочи в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

Here are my shipping terms:

EUROPE, RUSSIA, TURKEY

1 record 12″/LP – 7.00 euro
for each additional – 3.00 euro
(NOTE: Double LPs are considered as two LPs, triple LPs are considered as three LPs.)

7″ – 6.00 euro
for each additional – 2.50 euro

REST OF THE WORLD:

1 record 12”/LP – 10.00 euro
for each additional – 3.00 euro
(NOTE: Double LPs are considered as two LPs, triple LPs are considered as three LPs.)

7″ – 8.00 euro
for each additional – 2.50 euro

No products in the cart.